شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۲
Share/Save/Bookmark
 

حذف متقاضیان مسکن ملی در صورت عدم واریز آورده تا ۲۵ مردادماه

صدای فردا - ٢۵ مرداد ٩٩ نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکنند، عدم واریز وجه به منزله انصراف، تلقی خواهد شد.
حذف متقاضیان مسکن ملی در صورت عدم واریز آورده تا ۲۵ مردادماه
 
از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه، گفت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا تاریخ ١۵ مرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به تکمیل مدارک خود از قسمت مشاهده درخواست، اقدام کنند.
وی تاکید کرد: عدم بارگذاری مدارک به منزله انصراف تلقی می شود.
محبت خواه اظهار داشت: آن دسته از متقاضیان تایید شده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران که تا ٢۵ مرداد ٩٩ نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکنند، عدم واریز وجه به منزله انصراف، تلقی خواهد شد.
وی تاکید کرد: تاریخ ۲۵ مردادماه فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی استان تهران اعلام شده است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 16543