دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۶
Share/Save/Bookmark
 

گواهینامه های سیستم مدیریت یكپارچه نفت و گاز مارون تمدید شد

صدای فردا - خوشبختانه هيچگونه عدم انطباقي در رويه ها و فرايندهاي عملياتي، اداري و خدماتي سازمان گزارش نشده است و اين نشان از تعهد و روزآمد بودن سيستمهاي مديريتي و نظارتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون دارد .
گواهینامه های سیستم مدیریت یكپارچه نفت و گاز مارون تمدید شد
 
مدير عامل اين شركت ضمن ابراز خرسندي از همكاري كليه کارکنان در برنامه فشرده مميزي شركت گفت: ممیزی از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه هدف از این کار، تحقق اهداف و تدوین خط مشی سازمان با توجه به برنامه های تعیین شده و اطمینان از انجام درست و اصولی کارها و فعالیت های سازمان می باشد.
مهندس حمید کاویان افزود: خوشبختانه هيچگونه عدم انطباقي در رويه ها و فرايندهاي عملياتي، اداري و خدماتي سازمان گزارش نشده است و اين نشان از تعهد و روزآمد بودن سيستمهاي مديريتي و نظارتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون دارد .
 شایان ذکر است مميزي اين دوره را شركتFQC  انجام و گواهينامه هاي  ISO9001:2015,ISO14001:2015, ISO45001:2018   و ISO50001:2011 را براي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون تمديد كرد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 17772