پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰
Share/Save/Bookmark
 

دیپلماسی مهارت به توسعه فعالیت‌های تجاری خوزستان منجر شود

صدای فردا - این دستگاه بصورت زیست پایه طراحی و اجرا شده که با استفاده از موجودات زیستی و بدون بکارگیری مواد شیمیایی، فاضلاب را تصفیه می‌کند.
دیپلماسی مهارت به توسعه فعالیت‌های تجاری خوزستان منجر شود
 
عبدالنبی سواعدی چهارشنبه در آیین بهره برداری از مرکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی اتاق بازرگانی اهواز همزمان با ۶ مرداد روز ملی مهارت اظهارداشت: خوزستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه مهارت آموزی برخوردار است و این ظرفیت قابل ارائه به دیگر کشورها است.
وی بیان داشت:  اداره کل فنی و حرفه‌ای خوزستان آمادگی دارد در این زمینه همکاری مشترکی با پارلمان بخش خصوصی داشته باشد.
مدیرکل آموزش و فنی و حرفه ای خوزستان به زمینه‌سازی صورت گرفته ویژه مشاغل، حرف و مهارت آموزی در حوزه زیست پایه استان اشاره‌کرد و گفت: این مهارت‌ها با هدف کمک و بهبود شرایط اکوسیستم و محیط زیست آموزش داده خواهند شد که جنبه تخصصی نیز دارند.
وی با بیان اینکه مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی بخصوص مرکز اتاق بازرگانی اهواز ظرفیت لازم برای آموزش مهارت‌های نوین را دارند گفت: مشاغل مرتبط با زیست پایه مقوله ای است که در خیلی از کشورها آغاز شده است و این موضوع در استان خوزستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان خاطرنشان‌کرد: به منظور برنامه‌ریزی در انجام آموزش‌های مهارتی ویژه زیست پایه در استان، یک طرح پژوهشی کاربردی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ارائه شده است تا منابع مالی آن تامین گردد.
ساعدی با اشاره به حضور اساتید این حوزه در استان خوزستان که اختراع "دستگاه تصفیه فاضلاب سیار" را به ثبت ملی و جهانی رسانده اند گفت: این دستگاه بصورت زیست پایه طراحی و اجرا شده که با استفاده از موجودات زیستی و بدون بکارگیری مواد شیمیایی، فاضلاب را تصفیه می‌کند.
وی در بخش دیگری از این آیین به آموزش های تخصصی مورد نیاز بخش خصوصی استان در زمینه‌های بازرگانی بین المللی، گردشگری صنعتی، تجاری و دیگر مهارت های مرتب اشاره‌کرد و گفت: به واسطه ظرفیت‌های مناسب و زیرساخت‌های موجود در پارلمان بخش خصوصی، مرکز جوارکارگاهی اتاق بازرگانی در برنامه‌ریزی های مهارتی هیچگونه محدودیتی ندارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان بر تشکیل کمیته‌ای مشترک بین اتاق بازرگانی اهواز و مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته خوارزمی به منظور برنامه‌ریزی و تدوین استانداردهای آموزشی مهارتی تاکید کرد و گفت: این کمیته می‌تواند برای ایجاد استاندارهای مهارت آموزی جدید در استان برنامه‌ریزی کند.
بر اساس این گزارش ، درحال حاضر ۹ مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی ویژه صنایع استان در حال فعالیت هستند که به زودی این تعداد به ۱۴ مرکز افزایش می‌یابد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 18601